largeer
Home / Tag
TP HCM: Công ty Thịnh Phát một mình một ngựa trúng gói xây lắp hơn 56 tỷ đồng tại dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân TP HCM: Công ty Thịnh Phát một mình một ngựa trúng gói xây lắp hơn 56 tỷ đồng tại dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân

TP HCM: Công ty Thịnh Phát một mình một ngựa trúng gói xây lắp hơn 56 tỷ đồng tại dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân

-   03/01/2024 15:27

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thịnh Phát là nhà thầu duy nhất tham gia và trúng thầu gói Xây lắp (phần khối lượng còn lại) tại dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực Thành phố Thủ Đức.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công