largeer
Home / Tag
Công ty CP Hoàng Gia ĐL bị phạt tổng cộng 240 triệu đồng vì xây dựng không phép tại dự án Tòa nhà CLB Golf trong Đồi Cù Công ty CP Hoàng Gia ĐL bị phạt tổng cộng 240 triệu đồng vì xây dựng không phép tại dự án Tòa nhà CLB Golf trong Đồi Cù

Công ty CP Hoàng Gia ĐL bị phạt tổng cộng 240 triệu đồng vì xây dựng không phép tại dự án Tòa nhà CLB Golf trong Đồi Cù

-   12/01/2024 16:20

UBND TP Đà Lạt đã ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan dự án Tòa nhà CLB Golf do Công ty CP Hoàng Gia ĐL làm chủ đầu tư.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công