Home / Tag
Chấm dứt hợp đồng Công ty CP Licogi 166 tại dự án ngàn tỉ ở Đắk Lắk Chấm dứt hợp đồng Công ty CP Licogi 166 tại dự án ngàn tỉ ở Đắk Lắk

Chấm dứt hợp đồng Công ty CP Licogi 166 tại dự án ngàn tỉ ở Đắk Lắk

-   16/02/2023 09:36

Một lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (gọi tắt là Ban A) cho biết vừa thông báo chấm dứt hợp đồng với Công ty CP Licogi 166 thi công đoạn đoạn Km20+500 - Km29+880 dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh đông TP Buôn Ma Thuột.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công