largeer
Home / Tag
Đơn vị nào trúng gói thầu Xây lắp đoạn từ đầu tuyến đến cuối nút giao Quốc lộ 51 trị giá 414 tỷ đồng tại Bà Rịa - Vũng Tàu? Đơn vị nào trúng gói thầu Xây lắp đoạn từ đầu tuyến đến cuối nút giao Quốc lộ 51 trị giá 414 tỷ đồng tại Bà Rịa - Vũng Tàu?

Đơn vị nào trúng gói thầu Xây lắp đoạn từ đầu tuyến đến cuối nút giao Quốc lộ 51 trị giá 414 tỷ đồng tại Bà Rịa - Vũng Tàu?

-   31/03/2023 21:34

Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương - Công ty CP Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với giá trúng thầu 414,41 tỷ đồng (giảm 4,06 tỷ đồng so với giá gói thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm gần 1%); thời gian thực hiện hợp đồng 30 tháng...

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công