largeer
Home / Tag
Công ty MTV Xây lắp điện 2 trúng gói thầu xây lắp trạm biến áp và đường dây đấu nối - giai đoạn 1 với giá trúng thầu 100,9 tỷ đồng Công ty MTV Xây lắp điện 2 trúng gói thầu xây lắp trạm biến áp và đường dây đấu nối - giai đoạn 1 với giá trúng thầu 100,9 tỷ đồng

Công ty MTV Xây lắp điện 2 trúng gói thầu xây lắp trạm biến áp và đường dây đấu nối - giai đoạn 1 với giá trúng thầu 100,9 tỷ đồng

-   13/02/2023 09:34

Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2 (PCC2) vừa được thông báo trúng gói thầu số 8: Xây lắp trạm biến áp và đường dây đấu nối - giai đoạn 1 thuộc dự án Trạm biến áp 220 kV Long Khánh và đấu nối với giá trúng thầu 100,9 tỷ đồng, giảm 224 triệu đồng so với giá gói thầu.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công