largeer
Home / Tag
Công ty TNHH Apparel Far Eastern Việt Nam (KCN Việt Nam-Singapore I) tặng vàng tri ân người lao động Công ty TNHH Apparel Far Eastern Việt Nam (KCN Việt Nam-Singapore I) tặng vàng tri ân người lao động

Công ty TNHH Apparel Far Eastern Việt Nam (KCN Việt Nam-Singapore I) tặng vàng tri ân người lao động

-   15/12/2023 16:29

Sáng 15-12, Ban giám đốc phối hợp Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Apparel Far Eastern Việt Nam (KCN Việt Nam-Singapore I) tổ chức hội nghị người lao động năm 2023 và tôn vinh người lao động đồng hành trong quá trình phát triển của công ty.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công