largeer
Home / Tag
Công ty TNHH Bệnh viện Mắt Hà Nội - Đồng Nai muốn thành lập bệnh viện chuyên khoa Mắt tại Đồng Nai Công ty TNHH Bệnh viện Mắt Hà Nội - Đồng Nai muốn thành lập bệnh viện chuyên khoa Mắt tại Đồng Nai

Công ty TNHH Bệnh viện Mắt Hà Nội - Đồng Nai muốn thành lập bệnh viện chuyên khoa Mắt tại Đồng Nai

-   27/11/2023 14:34

Theo Sở Y tế, hiện nay, các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh đều có khoa mắt. Tuy nhiên, do cơ sở vật chất còn thiếu đồng bộ, trang thiết bị thiếu, nguồn nhân lực kỹ thuật cao còn hạn chế, nhiều mảng chuyên khoa sâu chưa được triển khai; một số kỹ thuật mới, hiện đại trong chẩn đoán và điều trị vẫn chưa thực hiện được. Do đó, bệnh nhân phải lên TP.HCM để khám và điều trị chuyên sâu.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công