largeer
Home / Tag
Công ty TNHH Chăm sóc Cảnh quan – Xây dựng Thái Bình được Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Bắc Tân Uyên chỉ định thầu 4 gói thi công trong cùng một ngày Công ty TNHH Chăm sóc Cảnh quan – Xây dựng Thái Bình được Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Bắc Tân Uyên chỉ định thầu 4 gói thi công trong cùng một ngày

Công ty TNHH Chăm sóc Cảnh quan – Xây dựng Thái Bình được Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Bắc Tân Uyên chỉ định thầu 4 gói thi công trong cùng một ngày

-   22/12/2023 16:17

Thông tin trên muasamcong.mpi.gov.vn, chỉ trong ngày 5/12/2023, Công ty TNHH Chăm sóc Cảnh quan – Xây dựng Thái Bình trúng liền 4 gói chỉ định thầu rút gọn tổng giá trị trúng thầu hơn 3,6 tỷ đồng của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương).

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công