Home / Tag
Công ty TNHH Giao thông – Dịch vụ Tiểu Tân tiếp tục trúng gói thầu hơn 6,6 tỷ đồng của Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Tân? Công ty TNHH Giao thông – Dịch vụ Tiểu Tân tiếp tục trúng gói thầu hơn 6,6 tỷ đồng của Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Tân?

Công ty TNHH Giao thông – Dịch vụ Tiểu Tân tiếp tục trúng gói thầu hơn 6,6 tỷ đồng của Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Tân?

-   13/11/2023 16:44

Theo đó tại dự án kẻ vạch sơn phân làn đường, biển báo, gờ giảm tốc, gương cầu lồi,... trên địa bàn quận, gói thầu xây lắp được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Tân cho Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hiệp Hòa mời thầu, Công ty TNHH Giao thông – Dịch vụ Tiểu Tân là một trong 3 nhà thầu tham dự thầu.

TP HCM: Duy nhất công ty TNHH Giao thông – Dịch vụ Tiểu Tân tham gia gói thầu hơn 12 tỷ đồng của Ban QLDA Đầu tư Xây dựng khu vực quận Bình Tân TP HCM: Duy nhất công ty TNHH Giao thông – Dịch vụ Tiểu Tân tham gia gói thầu hơn 12 tỷ đồng của Ban QLDA Đầu tư Xây dựng khu vực quận Bình Tân

TP HCM: Duy nhất công ty TNHH Giao thông – Dịch vụ Tiểu Tân tham gia gói thầu hơn 12 tỷ đồng của Ban QLDA Đầu tư Xây dựng khu vực quận Bình Tân

-   30/10/2023 16:39

Gói thầu xây lắp và đảm bảo an toàn giao thông thuộc KHLCNT sữa chữa các tuyến đường, hẻm trên địa bàn quận năm 2023 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Tân hiện đang trong giai đoạn xét thầu và chỉ có duy nhất công ty TNHH Giao thông – Dịch vụ Tiểu Tân dự thầu với giá 12.391.724.596.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công