largeer
Home / Tag
Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn trao học bổng học bổng “LSP Sharing the Dream” cho 4 sinh viên Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn trao học bổng học bổng “LSP Sharing the Dream” cho 4 sinh viên

Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn trao học bổng học bổng “LSP Sharing the Dream” cho 4 sinh viên

-   24/12/2023 09:44

“LSP Sharing the Dream” dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại xã Long Sơn, bắt đầu từ năm 2019. Tính đến nay, 15 SV của xã Long Sơn nhận được học bổng này với tổng giá trị là 690 triệu đồng.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công