Home / Tag
Bình Dương: An Sinh Phát tiếp tục một mình một ngựa trúng gói thầu hơn 3,6 tỷ đồng của Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Bắc Tân Uyên Bình Dương: An Sinh Phát tiếp tục một mình một ngựa trúng gói thầu hơn 3,6 tỷ đồng của Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Bắc Tân Uyên

Bình Dương: An Sinh Phát tiếp tục một mình một ngựa trúng gói thầu hơn 3,6 tỷ đồng của Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Bắc Tân Uyên

-   22/10/2023 17:02

Gói thầu mới nhất thi công xây dựng nhà nghỉ, nhà ăn và nhà vệ sinh Công an xã Hiếu Liêm do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Bắc Tân Uyên giao cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Việt Trí Tín mời thầu có duy nhất Công ty TNHH Một Thành Viên Thương mại Xây dựng An Sinh Phát dự thầu và trúng với giá hơn 3,6 tỷ đồng.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công