largeer
Home / Tag
Bình Dương: Công ty Công Minh chỉ trong một ngày được Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Bắc Tân Uyên chỉ định thầu 2 gói tổng giá trị hơn 1,8 tỷ đồng Bình Dương: Công ty Công Minh chỉ trong một ngày được Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Bắc Tân Uyên chỉ định thầu 2 gói tổng giá trị hơn 1,8 tỷ đồng

Bình Dương: Công ty Công Minh chỉ trong một ngày được Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Bắc Tân Uyên chỉ định thầu 2 gói tổng giá trị hơn 1,8 tỷ đồng

-   15/12/2023 15:01

Thông tin trên muasamcong.mpi.gov.vn, chỉ trong ngày 4/12/2023, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại Công Minh trúng liền 2 gói thi công xây dựng theo hình thức chỉ định thầu rút gọn của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương).

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công