largeer
Home / Tag
Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng phấn đấu xuất khẩu 21.000 tấn mủ năm 2024 Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng phấn đấu xuất khẩu 21.000 tấn mủ năm 2024

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng phấn đấu xuất khẩu 21.000 tấn mủ năm 2024

-   24/01/2024 16:29

Ngày 24-1 Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công