largeer
Home / Tag
Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt Chi nhánh Hà Nội, thuộc Công ty TNHH Nha khoa Kim bị xử phạt Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt Chi nhánh Hà Nội, thuộc Công ty TNHH Nha khoa Kim bị xử phạt

Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt Chi nhánh Hà Nội, thuộc Công ty TNHH Nha khoa Kim bị xử phạt

-   02/03/2023 18:33

Sở Y tế Hà Nội ban hành Quyết định số 61/QĐ-XPVPHC ngày 23/02/2023 xử phạt Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt Chi nhánh Hà Nội, thuộc Công ty TNHH Nha khoa Kim, địa chỉ số 224, phố Xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công