Home / Tag
Bình Thuận: Khẩn trương đưa Nhà máy xử lý rác thành phố Phan Thiết của Công ty TNHH Nhật Hoàng vào hoạt động Bình Thuận: Khẩn trương đưa Nhà máy xử lý rác thành phố Phan Thiết của Công ty TNHH Nhật Hoàng vào hoạt động

Bình Thuận: Khẩn trương đưa Nhà máy xử lý rác thành phố Phan Thiết của Công ty TNHH Nhật Hoàng vào hoạt động

-   02/10/2023 10:04

Theo báo cáo của Công ty TNHH Nhật Hoàng, đến nay thủ tục đầu tư của dự án Nhà máy xử lý rác thành phố Phan Thiết mới được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép môi trường và hiện nay Công ty chưa có văn bản của Bộ Xây dựng về chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng để đưa vào sử dụng, do vậy tiến độ không đúng theo yêu cầu của UBND tỉnh và theo cam kết của Công ty.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công