largeer
Home / Tag
Tây Ninh: Chỉ có duy nhất công ty TNHH Tân Ngọc Lực tham gia gói thầu gần 13 tỷ đồng tại Trường THPT Nguyễn Huệ Tây Ninh: Chỉ có duy nhất công ty TNHH Tân Ngọc Lực tham gia gói thầu gần 13 tỷ đồng tại Trường THPT Nguyễn Huệ

Tây Ninh: Chỉ có duy nhất công ty TNHH Tân Ngọc Lực tham gia gói thầu gần 13 tỷ đồng tại Trường THPT Nguyễn Huệ

-   27/11/2023 17:08

Hiện gói thầu Thi công xây dựng (Bao gồm thi công gia cường kết cấu) tại dự án Trường THPT Nguyễn Huệ do Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Tây Ninh làm chủ đầu tư đang trong thời gian xét thầu. Chỉ có duy nhất công ty TNHH Tân Ngọc Lực dự thầu.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công