largeer
Home / Tag
XUÂN TÌNH NGUYỆN 2024 'SAN SẺ YÊU THƯƠNG' XUÂN TÌNH NGUYỆN 2024 'SAN SẺ YÊU THƯƠNG'

XUÂN TÌNH NGUYỆN 2024 'SAN SẺ YÊU THƯƠNG'

-   18/01/2024 08:29

Sáng ngày 17/01, Thị đoàn Hòa Thành phối hợp với CLB Thiện nguyện Doanh nhân - Hội Doanh nhân trẻ Tây Ninh và Công ty TNHH Tân Nhiên tổ chức chương trình "Xuân tình nguyện 2024 - San sẻ yêu thương" tại Hội trường Khối đoàn thể thị xã Hòa Thành.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công