largeer
Home / Tag
Vì sao Công ty TNHH Thẩm mỹ viện FA+ bị tước giấy phép hoạt động? Vì sao Công ty TNHH Thẩm mỹ viện FA+ bị tước giấy phép hoạt động?

Vì sao Công ty TNHH Thẩm mỹ viện FA+ bị tước giấy phép hoạt động?

-   23/01/2024 14:36

Theo thông tin từ Thanh tra Sở Y tế TP.HCM, đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Thẩm mỹ viện FA+ tại địa chỉ 190 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, Quận 1 16 triệu đồng. Ngoài ra, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh trong thời hạn 3 tháng đối với cơ sở này.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công