largeer
Home / Tag
BRVT: Công ty Phát Triển Việt tiếp tục một mình một ngựa trúng 5 gói thầu cải tạo vỉa hè của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Long Điền? BRVT: Công ty Phát Triển Việt tiếp tục một mình một ngựa trúng 5 gói thầu cải tạo vỉa hè của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Long Điền?

BRVT: Công ty Phát Triển Việt tiếp tục một mình một ngựa trúng 5 gói thầu cải tạo vỉa hè của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Long Điền?

-   29/01/2024 15:49

Thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hiện Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phát Triển Việt đang một mình một ngựa dự thầu 5 gói xây lắp của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Long Điền (Bà Rịa – Vũng Tàu).

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công