Home / Tag
Bình Thuận: Công ty Anh Long – Nhà thầu ruột của Ban Quản lý bảo trì đường bộ Bình Thuận tiếp tục trúng gói sửa chữa hơn 10 tỷ đồng? Bình Thuận: Công ty Anh Long – Nhà thầu ruột của Ban Quản lý bảo trì đường bộ Bình Thuận tiếp tục trúng gói sửa chữa hơn 10 tỷ đồng?

Bình Thuận: Công ty Anh Long – Nhà thầu ruột của Ban Quản lý bảo trì đường bộ Bình Thuận tiếp tục trúng gói sửa chữa hơn 10 tỷ đồng?

-   02/10/2023 15:13

Công ty TNHH Xây dựng Anh Long ( Công ty Anh Long) đang dự thầu gói thầu số 2: Xây lắp công trình tại dự án Sửa chữa hệ thống thoát nước, tấm đan bị hư hỏng các đoạn từ Km63+000 - Km75+000, Km81+000 - Km95+500, Km184+000 - Km204+750 và hệ thống an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 55, tỉnh Bình Thuận của Ban Quản lý bảo trì đường bộ Bình Thuận.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công