Home / Tag
Đơn vị nào trúng Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Đường Phan Huy Chú (từ Đường 30/4 đến hết phường Khánh Xuân) - giai đoạn 1 trị gia shơn 137 tỷ đồng tại Buôn Ma Thuột? Đơn vị nào trúng Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Đường Phan Huy Chú (từ Đường 30/4 đến hết phường Khánh Xuân) - giai đoạn 1 trị gia shơn 137 tỷ đồng tại Buôn Ma Thuột?

Đơn vị nào trúng Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Đường Phan Huy Chú (từ Đường 30/4 đến hết phường Khánh Xuân) - giai đoạn 1 trị gia shơn 137 tỷ đồng tại Buôn Ma Thuột?

-   21/02/2023 09:03

Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH Xây dựng cầu đường Hoàng Nam - Công ty TNHH An Nguyên - Công ty TNHH Việt Long - Công ty TNHH Xây dựng công trình Ngọc Minh với giá trúng thầu 137,802 tỷ đồng, giảm 9,493 tỷ đồng so với giá gói thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm 6,4%; thời gian thực hiện hợp đồng 540 ngày, loại hợp đồng trọn gói.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công