largeer
Home / Tag
BRVT: Công ty Minh Phúc Lộc chỉ trong 1 ngày được Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Xuyên Mộc duyệt trúng liền 2 gói xây dựng BRVT: Công ty Minh Phúc Lộc chỉ trong 1 ngày được Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Xuyên Mộc duyệt trúng liền 2 gói xây dựng

BRVT: Công ty Minh Phúc Lộc chỉ trong 1 ngày được Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Xuyên Mộc duyệt trúng liền 2 gói xây dựng

-   16/11/2023 13:45

Theo đó ngày 6/11/2023, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Xuyên Mộc đã phê duyệt trúng thầu 2 gói xây dựng cho Công ty TNHH Xây dựng Minh Phúc Lộc trong đó có gói thầu một mình một ngựa.

BRVT: Từ ngày 5-10/11 Đá Hoa Cương Thành Đức trúng liền 3 gói xây dựng của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Xuyên Mộc BRVT: Từ ngày 5-10/11 Đá Hoa Cương Thành Đức trúng liền 3 gói xây dựng của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Xuyên Mộc

BRVT: Từ ngày 5-10/11 Đá Hoa Cương Thành Đức trúng liền 3 gói xây dựng của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Xuyên Mộc

-   11/11/2023 16:54

Theo đó, từ tháng 3 đến 10/11/2023, công ty TNHH Xây dựng Đá Hoa Cương Thành Đức đã trúng 14 gói xây dựng, xây dựng thiết bị tại Xuyên Mộc trong đó có đến 7 gói của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Xuyên Mộc. Trong tháng 11 từ 5-10/11/2023 trúng liền 3 gói của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Xuyên Mộc.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công