Home / Tag
'Ông lớn' xây lắp - Công ty TNHH Xây dựng Đông Nam nằm trong liên danh 3 thành viên trúng gói thầu giao thông hơn 668 tỷ đồng tại Bà Rịa - Vũng Tàu 'Ông lớn' xây lắp - Công ty TNHH Xây dựng Đông Nam nằm trong liên danh 3 thành viên trúng gói thầu giao thông hơn 668 tỷ đồng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

'Ông lớn' xây lắp - Công ty TNHH Xây dựng Đông Nam nằm trong liên danh 3 thành viên trúng gói thầu giao thông hơn 668 tỷ đồng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

-   27/04/2023 17:39

Theo đó, liên danh Công ty TNHH Xây dựng Đông Nam - Công ty CP Vật tư thiết bị và Xây dựng công trình 624 - Công ty TNHH Xây dựng công trình giao thông Thịnh Phát đã trúng Gói thầu Xây lắp đoạn từ cuối nút giao Quốc lộ 51 đến cuối tuyến thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 994 đoạn từ vòng xoay Nhà Lớn Long Sơn đến Quốc lộ 51 và xây dựng mới đoạn từ Quốc lộ 51 đến cầu Cửa Lấp, TP. Vũng Tàu với giá trúng thầu 668,182 tỷ đồng.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công