largeer
Home / Tag
Công ty TNHH YC Beauty bị đình chỉ vẫn cố tình hoạt động, thách thức pháp luật Công ty TNHH YC Beauty bị đình chỉ vẫn cố tình hoạt động, thách thức pháp luật

Công ty TNHH YC Beauty bị đình chỉ vẫn cố tình hoạt động, thách thức pháp luật

-   10/01/2024 15:50

Phòng khám này được xác định là không chấp hành hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian 4 tháng.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công