Home / Tag
Chân dung doanh nhân Công ty TNHHMTV Vũ Minh Phát đưa 11 sản phẩm OCOP đạt 3 sao và 4 sao góp phần xây dựng nông thôn mới Chân dung doanh nhân Công ty TNHHMTV Vũ Minh Phát đưa 11 sản phẩm OCOP đạt 3 sao và 4 sao góp phần xây dựng nông thôn mới

Chân dung doanh nhân Công ty TNHHMTV Vũ Minh Phát đưa 11 sản phẩm OCOP đạt 3 sao và 4 sao góp phần xây dựng nông thôn mới

-   24/10/2023 16:19

Từ năm 2020 đến nay, ông Đường Quang Vũ, Giám đốc Công ty TNHHMTV Vũ Minh Phát, địa chỉ 28 - Trần Quang Diệu, phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai rất nhiệt tình, chịu khó tìm hiểu, học hỏi và sáng tạo trong công tác quản lý chất lượng sản phẩm; tích cực tham gia chương trình xúc tiến thương mại để tìm đầu ra cho sản phẩm.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công