Home / Tag
Gói thầu hơn 1,8 tỷ đồng tổ chức Hội chợ Công Thương vùng Đông Nam Bộ tỉnh Bình Dương năm 2023: Công ty TNHH Một Thành Viên WTC Bình Dương nắm chắc “chiến thắng”? Gói thầu hơn 1,8 tỷ đồng tổ chức Hội chợ Công Thương vùng Đông Nam Bộ tỉnh Bình Dương năm 2023: Công ty TNHH Một Thành Viên WTC Bình Dương nắm chắc “chiến thắng”?

Gói thầu hơn 1,8 tỷ đồng tổ chức Hội chợ Công Thương vùng Đông Nam Bộ tỉnh Bình Dương năm 2023: Công ty TNHH Một Thành Viên WTC Bình Dương nắm chắc “chiến thắng”?

-   24/08/2023 14:54

Theo đó gói thầu có giá 1.876.400.000 tại KHLCN tổ chức Hội chợ Công Thương vùng Đông Nam Bộ tỉnh Bình Dương năm 2023 do CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐỒNG THUẬN THÀNH mời thầu ngày 16/8-23/8/2023, có duy nhất CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN WTC BÌNH DƯƠNG tham gia với giá dự thầu 1.874.900.000.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công