largeer
Home / Tag
TPHCM: Công ty Xá Phước được phê duyệt trúng 7 gói thầu xây lắp trong 1 ngày TPHCM: Công ty Xá Phước được phê duyệt trúng 7 gói thầu xây lắp trong 1 ngày

TPHCM: Công ty Xá Phước được phê duyệt trúng 7 gói thầu xây lắp trong 1 ngày

-   05/01/2024 08:17

Trong 1 ngày, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Xá Phước được phê duyệt trúng 7 gói thầu xây lắp, do UBND các phường Tam Phú, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước và Trường Thọ, TP. Thủ Đức (TP. HCM) làm chủ đầu tư.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công