largeer
Home / Tag
Củ bình tinh là củ gì mà nông dân Bình Định trồng, nhổ củ lên trắng, cứ một sào lãi 10-16 triệu đồng Củ bình tinh là củ gì mà nông dân Bình Định trồng, nhổ củ lên trắng, cứ một sào lãi 10-16 triệu đồng

Củ bình tinh là củ gì mà nông dân Bình Định trồng, nhổ củ lên trắng, cứ một sào lãi 10-16 triệu đồng

-   24/02/2023 09:53

Tại huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định). cây bình tinh chịu rập, dễ trồng, ít công chăm sóc, thu nhập khoảng 10 - 16 triệu đồng/sào.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công