largeer
Home / Tag
Nhiều Ban quản trị chung cư thiếu hiểu biết hay coi thường luật pháp? Nhiều Ban quản trị chung cư thiếu hiểu biết hay coi thường luật pháp?

Nhiều Ban quản trị chung cư thiếu hiểu biết hay coi thường luật pháp?

-   13/02/2023 14:40

Chỉ trong chưa đầy 2 tháng đầu tiên của năm 2023 đã có 2 trường hợp cư dân xuống đường phản đối cách làm việc thiếu minh bạch của Ban quản trị chung cư.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công