Home / Tag
Nhiều cụm công nghiệp trên địa bàn Đồng Nai gặp khó về đầu tư hạ tầng Nhiều cụm công nghiệp trên địa bàn Đồng Nai gặp khó về đầu tư hạ tầng

Nhiều cụm công nghiệp trên địa bàn Đồng Nai gặp khó về đầu tư hạ tầng

-   16/08/2022 11:15

Trong quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020, H.Vĩnh Cửu được quy hoạch 7 CCN, nhưng đến nay chưa có CCN nào được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Do đó, các CCN trên đã được huyện chuyển tiếp sang quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 để hoàn thiện hạ tầng và đưa vào khai thác, góp phần phát triển công nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương. Tuy nhiên, quá trình triển khai, mỗi CCN có những vướng mắc riêng nhưng chưa được tháo gỡ kịp thời để nhà đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công