Home / Tag
Tìm nhà thầu cung cấp dược liệu, thuốc cổ truyền năm 2023 - 2025 do Đơn vị mua thuốc tập trung tỉnh Bình Dương làm CĐT trị giá hơn 190 tỷ đồng Tìm nhà thầu cung cấp dược liệu, thuốc cổ truyền năm 2023 - 2025 do Đơn vị mua thuốc tập trung tỉnh Bình Dương làm CĐT trị giá hơn 190 tỷ đồng

Tìm nhà thầu cung cấp dược liệu, thuốc cổ truyền năm 2023 - 2025 do Đơn vị mua thuốc tập trung tỉnh Bình Dương làm CĐT trị giá hơn 190 tỷ đồng

-   11/05/2023 15:11

Theo đó, gói thầu Cung cấp thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2023-2025 do Đơn vị mua thuốc tập trung tỉnh Bình Dương làm chủ đầu tư có giá trị 192,360 tỷ đồng sẽ được lựa chọn nhà thầu vào quý II/2023, theo hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, loại hợp đồng theo đơn giá cố định. 

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công