Home / Tag
DA Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng (giai đoạn 2): Bảo lưu tiêu chí chỉ huy trưởng,  cty Phước Trường đáp ứng yêu cầu DA Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng (giai đoạn 2): Bảo lưu tiêu chí chỉ huy trưởng,  cty Phước Trường đáp ứng yêu cầu

DA Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng (giai đoạn 2): Bảo lưu tiêu chí chỉ huy trưởng, cty Phước Trường đáp ứng yêu cầu

-   11/11/2023 12:56

Gói thầu XL-04 Đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải tuyến D2 (N5-N6); D3 (N5-N6); D4 (từ ranh giữa hai khu công nghiệp đến đường N6) thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng (giai đoạn 2), Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phước Trường là nhà thầu đáp ứng yêu cầu của HSMT, giá trúng thầu hơn 17 tỷ đồng.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công