Chợ Việt Online
Home / Tag
Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành: Thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với đất 'giấy tay' Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành: Thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với đất 'giấy tay'

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành: Thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với đất 'giấy tay'

-   17/11/2020 08:20

UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chỉ đạo thực hiện việc xử lý đối với đất tặng cho, thừa kế, ủy quyền và chuyển nhượng bằng 'giấy tay' thuộc phạm vi thu hồi đất phục vụ dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành. 

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành: Thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với đất 'giấy tay' Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành: Thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với đất 'giấy tay'

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành: Thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với đất 'giấy tay'

-   17/11/2020 07:30

UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo thực hiện việc xử lý đối với đất tặng cho, thừa kế, ủy quyền và chuyển nhượng bằng 'giấy tay' thuộc phạm vi thu hồi đất phục vụ dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công