Home / Tag
Đất ở kết hợp thương mại dịch vụ là gì? Được cấp sổ không? Đất ở kết hợp thương mại dịch vụ là gì? Được cấp sổ không?

Đất ở kết hợp thương mại dịch vụ là gì? Được cấp sổ không?

-   03/11/2022 08:01

Đất ở kết hợp thương mại dịch vụ là gì? Đặc điểm nhận biết loại đất này như thế nào? Đất ở kết hợp thương mại dịch vụ có được cấp giấy chứng nhận không? Thời hạn sử dụng là bao lâu? … Những câu hỏi liên quan đến đất ở kết hợp thương mại dịch vụ sẽ được chúng tôi giải đáp chi tiết trong bài viết dưới đây.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công