largeer
Home / Tag
Phân biệt đất trồng cây hàng năm và đất trồng cây lâu năm Phân biệt đất trồng cây hàng năm và đất trồng cây lâu năm

Phân biệt đất trồng cây hàng năm và đất trồng cây lâu năm

-   14/03/2023 18:27

Đất trồng cây hàng năm và đất trồng cây lâu năm đều thuộc nhóm đất nông nghiệp. Tuy nhiên mục đích sử dụng của hai loại đất này được quy định khác nhau.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công