largeer
Home / Tag
Cách để được sử dụng đất 'đầu thừa, đuôi thẹo” Cách để được sử dụng đất 'đầu thừa, đuôi thẹo”

Cách để được sử dụng đất 'đầu thừa, đuôi thẹo”

-   20/02/2023 16:00

Đất đầu thừa đuôi thẹo là những thửa đất nhỏ hẹp, xen kẹt trong khu dân cư do Nhà nước quản lý. Để được sử dụng đối với phần diện tích đất này người dân cần xin Nhà nước giao đất, cho thuê.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công