Home / Tag
Đánh giá tiến độ triển khai Đề án 06 trong lĩnh vực tư pháp Đánh giá tiến độ triển khai Đề án 06 trong lĩnh vực tư pháp

Đánh giá tiến độ triển khai Đề án 06 trong lĩnh vực tư pháp

-   11/06/2022 09:49

Đoàn Kiểm tra của Sở Tư pháp do Phó giám đốc Sở Tư pháp Ngô Văn Toàn làm trưởng đoàn đang tiến hành kiểm tra, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực tư pháp tại các huyện: Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Thống Nhất và TP.Long Khánh.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công