largeer
Home / Tag
Chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý công trình không phép trên đèo Đại Ninh (Bình Thuận) Chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý công trình không phép trên đèo Đại Ninh (Bình Thuận)

Chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý công trình không phép trên đèo Đại Ninh (Bình Thuận)

-   02/02/2023 10:52

Qua kiểm tra thực địa, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Thuận phát hiện tổng diện tích hơn 2.300m2 đất bị lấn chiếm trái phép tại Km 49+800, trên quốc lộ 28B (khu vực đèo Đại Ninh, thuộc xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình).

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công