largeer
Home / Tag
Đấu thầu di dời Tượng đài Dầu khí, thành phố Vũng Tàu: “Cuộc đua” của 4 nhà thầu tiềm năng Đấu thầu di dời Tượng đài Dầu khí, thành phố Vũng Tàu: “Cuộc đua” của 4 nhà thầu tiềm năng

Đấu thầu di dời Tượng đài Dầu khí, thành phố Vũng Tàu: “Cuộc đua” của 4 nhà thầu tiềm năng

-   08/11/2023 11:32

Hiện gói thi công xây dựng di dời Tượng đài Dầu khí, thành phố Vũng Tàu do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng 2 thành phố Vũng Tàu làm chủ đầu tư đang trong giai đoạn xét thầu với 4 nhà thầu tham gia.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công