largeer
Home / Tag
Tứ mã đua tranh gói thầu xây lắp Công trình: Nâng cấp, cải tạo phát triển lưới điện Đường tỉnh 934B năm 2022 Tứ mã đua tranh gói thầu xây lắp Công trình: Nâng cấp, cải tạo phát triển lưới điện Đường tỉnh 934B năm 2022

Tứ mã đua tranh gói thầu xây lắp Công trình: Nâng cấp, cải tạo phát triển lưới điện Đường tỉnh 934B năm 2022

-   08/05/2024 14:21

Hiện gói thi gói thầu Xây lắp Công trình: Nâng cấp, cải tạo phát triển lưới điện Đường tỉnh 934B năm 2022 do Chi nhánh tông công ty điện tự miền Nam TNHH- công ty điện lực Sóc Trăng làm chủ đầu tư đang trong giai đoạn xét thầu với 4 nhà thầu tham gia.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công