Home / Tag
Mediterranean Revival Villas: Doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu gấp 47 lần vốn chủ sở hữu Mediterranean Revival Villas: Doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu gấp 47 lần vốn chủ sở hữu

Mediterranean Revival Villas: Doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu gấp 47 lần vốn chủ sở hữu

-   06/06/2022 18:40

Vốn chủ sở hữu chỉ vẻn vẹn 153 tỷ nhưng năm vừa qua Công ty TNHH kinh doanh bất động sản Mediterranena Revival Villas đã phát hành tới 7.200 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp. Công ty này cũng nằm trong danh sách 20 doanh nghiệp dẫn đầu về nợ vay trái phiếu doanh nghiệp trong năm vừa qua của Bộ Tài Chính

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công