largeer
Home / Tag
Doanh nhân Đinh Thị Mỹ Phượng nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2023 Doanh nhân Đinh Thị Mỹ Phượng nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2023

Doanh nhân Đinh Thị Mỹ Phượng nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2023

-   29/11/2023 16:40

Bà Đinh Thị Mỹ Phượng, Giám đốc Công ty TNHH Quảng Thái (Đà Lạt – Lâm Đồng) được trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2023 vì có nhiều đóng góp cho sự phát triển của phụ nữ và kinh tế - xã hội của địa phương.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công