Home / Tag
Độc dược trú ngụ ngay trong ngôi nhà: Độc gấp 68 lần thạch tín, 10 lần xyanua, dễ gây ung thư gan, nghiêm trọng hơn có thể đoạt mạng tức thì Độc dược trú ngụ ngay trong ngôi nhà: Độc gấp 68 lần thạch tín, 10 lần xyanua, dễ gây ung thư gan, nghiêm trọng hơn có thể đoạt mạng tức thì

Độc dược trú ngụ ngay trong ngôi nhà: Độc gấp 68 lần thạch tín, 10 lần xyanua, dễ gây ung thư gan, nghiêm trọng hơn có thể đoạt mạng tức thì

-   17/02/2023 16:02

Aflatoxin là độc tố nấm mốc sản sinh tự nhiên bởi một số loài aspergillus flavus và aspergillus parasiticus. Theo các nhà khoa học, aflatoxin được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1960, khi đồng loạt 100.000 con gà tây và một số con vịt ở Anh chết vì căn bệnh chưa từng thấy trước đó. Trải qua nhiều nghiên cứu truy tìm nguyên nhân, người ta phát hiện ra nguyên nhân của vấn đề đến từ nguồn thức ăn của chúng.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công