Home / Tag
Sửa chữa mặt đường tại tuyến đường Tà Lài - Trà Cổ, huyện Tân Phú (Đồng Nai): Nhà thầu Hải Đăng có bị “lép vế”? Sửa chữa mặt đường tại tuyến đường Tà Lài - Trà Cổ, huyện Tân Phú (Đồng Nai): Nhà thầu Hải Đăng có bị “lép vế”?

Sửa chữa mặt đường tại tuyến đường Tà Lài - Trà Cổ, huyện Tân Phú (Đồng Nai): Nhà thầu Hải Đăng có bị “lép vế”?

-   19/08/2023 12:07

Gói thầu thầu số 01 (xây dựng): Sửa chữa mặt đường đoạn từ khoảng Km 19+000 đến Km 21+000 thuộc tuyến đường Tà Lài - Trà Cổ, huyện Tân Phú (bao gồm đảm bảo an toàn giao thông) tại dự án  Sửa chữa mặt đường đoạn từ khoảng Km 19+000 đến Km 21+000 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư đã đóng thầu ngày 25/7/2023.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công