largeer
Home / Tag
Hàng loạt dự án khu đô thị dân cư; gói thầu mua sắm, đầu tư, xây dựng liên quan đến Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) tại Bắc Ninh bị thanh tra Hàng loạt dự án khu đô thị dân cư; gói thầu mua sắm, đầu tư, xây dựng liên quan đến Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) tại Bắc Ninh bị thanh tra

Hàng loạt dự án khu đô thị dân cư; gói thầu mua sắm, đầu tư, xây dựng liên quan đến Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) tại Bắc Ninh bị thanh tra

-   10/02/2023 18:18

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang vừa giao Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra hàng loạt dự án, gói thầu. Trong đó, tập trung thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất với ngân sách Nhà nước, kết quả kinh doanh bất động sản, nhà ở, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các nội dung khác có liên quan trong quá trình thực hiện dự án.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công