Home / Tag
Dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 (đoạn QL30 - ĐT.845) với tổng mức đầu tư hơn 2 nghìn tỷ gồm bao nhiêu gói thầu? Dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 (đoạn QL30 - ĐT.845) với tổng mức đầu tư hơn 2 nghìn tỷ gồm bao nhiêu gói thầu?

Dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 (đoạn QL30 - ĐT.845) với tổng mức đầu tư hơn 2 nghìn tỷ gồm bao nhiêu gói thầu?

-   01/01/2023 21:31

Thông tin trên baodauthau.vn, Dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 (đoạn QL30 - ĐT.845), tỉnh Đồng Tháp có tổng mức đầu tư 2.179,789 tỷ đồng, sử dụng ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025, gồm 10 gói thầu xây lắp chính có số hiệu từ XL13 - XL22, do Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp giữ vai trò chủ đầu tư, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp làm bên mời thầu.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công