largeer
Home / Tag
Đồng Nai: Diện tích đất tách thửa thành dự án độc lập phải từ 300 m2 trở lên Đồng Nai: Diện tích đất tách thửa thành dự án độc lập phải từ 300 m2 trở lên

Đồng Nai: Diện tích đất tách thửa thành dự án độc lập phải từ 300 m2 trở lên

-   02/01/2024 17:56

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định về điều kiện, tiêu chí, quy mô tách thành dự án độc lập để giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công