Home / Tag
Dự án giãn dân khu X1, X2, X4 phường Khương Đình: Cấp 'sổ đỏ' cho cả người đã chết Dự án giãn dân khu X1, X2, X4 phường Khương Đình: Cấp 'sổ đỏ' cho cả người đã chết

Dự án giãn dân khu X1, X2, X4 phường Khương Đình: Cấp 'sổ đỏ' cho cả người đã chết

-   10/11/2022 09:24

Lý do mà UBND phường Khương Đình đề nghị tạm dừng mọi giao dịch là khi đối chiếu 45 hộ gia đình được cấp "sổ đỏ" ngày 25/12/2020 với danh sách cấp đất giãn dân được duyệt tại tờ trình số 72 năm 2001 của UBND quận Thanh Xuân thì có 8 hộ dân đã được cấp "sổ đỏ" nhưng không có tên trong danh sách tờ trình số 72 này, trong đó có 1 trường hợp đã chết trước khi được cấp "sổ đỏ".

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công