Home / Tag
Dự án khách sạn Merperle Dalat Hotel của Công ty Cổ phần Khải Vy xây vượt phép Dự án khách sạn Merperle Dalat Hotel của Công ty Cổ phần Khải Vy xây vượt phép

Dự án khách sạn Merperle Dalat Hotel của Công ty Cổ phần Khải Vy xây vượt phép

-   14/10/2023 10:21

Cụ thể, tại tầng hầm 1, chủ đầu tư xây dựng vượt 1.315m2 sàn so với giấy phép xây dựng được cấp; tầng hầm 2 xây vượt 1.286m2 sàn; tầng 1 xây vượt 955m2 và đang thi công coppha sàn mái 900m2 không có trong nội dung giấy phép được cấp. Tổng diện tích sàn chủ đầu tư vi phạm tại công trình khách sạn Merperle Dalat Hotel là 4.456m2.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công