Chợ Việt Online
Home / Tag
Địa ốc Đức Anh vẽ dự án 'ma' dựa vào giấy trích lục để chiếm đoạt tiền của khách hàng? Địa ốc Đức Anh vẽ dự án 'ma' dựa vào giấy trích lục để chiếm đoạt tiền của khách hàng?

Địa ốc Đức Anh vẽ dự án 'ma' dựa vào giấy trích lục để chiếm đoạt tiền của khách hàng?

-   19/11/2020 14:34

Công ty Cổ phần Địa ốc Đức Anh đã “vẽ” ra dự án “Đức Anh Future New” và “Minh Thành New City” trên địa bàn huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước để huy động vốn từ khách hàng thông qua Hợp đồng Quyền sử dụng đất, Hợp đồng Đầu tư quyền sử dụng đất và Biên Bản thỏa thuận đặt cọc (với số tiền từ 50 triệu đồng đến hơn 200 triệu đồng).

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công